Um félagið

Sálarrannsóknarfélag Íslands var stofnað
19. desember 1918.

Núverandi húsakynni félagsins, Skipholt 50D

Fyrsti forseti félagsins var Einar H. Kvaran og varaforseti var Haraldur Nielssen. Einar var driffjöðrin í upphafi spíritismans á Íslandi en saman sköpuðu þeir Haraldur honum þá vængi, sem lengst af héldu honum á flugi hér á landi.

Í 2. grein laga SRFÍ segir: „Tilgangur félagsins er að efla áhuga og virðingu almennings á andlegum málum, stuðla að mann- og hugrækt og standa að almennri fræðslu um andleg mál, með áherslu á kynningu á sálarrannsóknum nútímans.“

Við bjóðum nýja félagsmenn velkomna og þökkum tryggum félögum stuðninginn á liðnum árum.

Stjórn Sálarrannsóknarfélags Íslands

Skráning í félagið

 

Hver sem er getur pantað tíma hjá okkur, það er ekki skilyrði að vera í félaginu. Hinsvegar fá félagsmenn í  Sálarrannsóknarfélagi Íslands eftirfarandi fríðindi auk þess að styrkja okkar frábæra félag:

1000 króna afsláttur hjá miðli 2x á ári
1000 króna afsláttur á skyggnilýsingar 2x á ári
Forgangur á námskeið Sálarrannsóknarfélag Íslands

Árgjaldið er 4.500kr.

Frekari upplýsingar um skráningu í félagið má nálgast með því að senda fyrirspurn á netfangið srfi@srfi.is 

 

Einar H. Kvaran,

f. 1859 – d. 1938

Einar H. Kvaran var mikilsvirtur höfundur og skrifaði bæði skáldsögur og smásögur í raunsæislegum stíl auk fyrirlestra og erinda. Hann þýddi auk þessa mikið af efni yfir á íslensku. Hann var fyrsti ritstjóri tímaritsins Morguns sem var gefið út á vegum SRFÍ til ársins 1998. Einar ritaði allmikið um trúmál og lenti í nokkrum deilum um þau. Á þessum tíma var efnishyggjan og trúin á andann að togast nokkuð á í sál hans. Þá fékk hann í hendur rit F.W.H. Myers, sem nefndist Persónuleiki mannsins og framhaldslíf hans eftir líkamsdauðann. Eftir þann lestur var áhugi hans óslökkvandi. Árið 1903 ritaði hann grein í Norðurland, sem hann ritstýrði, um ódauðleika sálarinnar og segir þar frá áður nefndri bók Myers. Sú grein mun vera það fyrsta, sem ritað er um sálarrannsóknir á Íslandi. Síðan stofnar Einar H. Kvaran, Haraldur Níelsson, guðfræðiprófessor og nokkrir aðrir í Reykjavík, Tilraunafélagið sem hafði þann tilgang að ná sambandi við framliðna. Fyrsta opinbera fyrirlestur sinn um spíritisma flutti hann árið 1905. Fyrirlesturinn vakti upp mikla andstöðu og andsvör, en varð til þess að vekja þjóðarathygli og mikinn áhuga á málinu. 

Sr. Haraldur

Níelsson,

f. 1868 – d. 1928

Séra Haraldur Níelsson er fyrsti varaforseti SRFÍ og var á þessum árum að vinna að stórvirki sínu, þýðingu Gamla testamentisins úr hebresku. Sagt er að við starf hans að biblíuþýðingunni hafi honum orðið ljóst hve röngum hugmyndum um hina helgu bók var haldið að mönnum í nafni vísindalegrar guðfræði. Því var hugur hans spurull og opinn fyrir nýjum sannleika. Á fyrstu áratugum 20. aldar naut sr. Haraldur Níelsson mikilla vinsælda. Hann varð eindreginn áhugamaður spíritismans, en jafnframt hafnaði hann eldri guðfræðikenningum. Sr. Haraldur varð svo vinsæll að færri komust til að hlýða á messur hans en vildu og þurftu jafnvel að útvega sér aðgöngumiða. Lengi munu þeir félagar Einar og Haraldur hafa barist við efasemdirnar og er haft eftir séra Haraldi síðar, að sennilega hefði hann gefist upp ef Einar H. Kvaran hefði ekki haft sína dæmalausu þrautseigju til að bera. En að lokum sannfærðust þeir algerlega ásamt öðrum sem höfðu unnið að tilraununum með þeim. 

 

Forsetar SRFÍ frá

stofnun þess 1918

1918 – 1938

Einar Hjörleifsson Kvaran

1938 – 1939

Séra Kristinn Daníelsson

1939 – 1960

Séra Jón Auðuns

1960 – 1963

Séra Sveinn víkingur

1964 – 1966

Séra S. Haukur Guðjónsson

1966 – 1969

Guðmundur Einarsson

1969 – 1972

Úlfur Ragnarsson

1972 – 1978

Guðmundur Ragnarsson

1978 – 1980

Ævar R. Kvaran

1980 – 1984

Guðmundur Einarsson

1984 – 1985

Örn Friðriksson

1985 – 1987

Örn Guðmundsson

1987 – 1989

Geir R. Tómasson

1989 – 1991

Guðjón Baldvinsson

1991 – 1992

Kolbrún Hafsteinsdóttir

1992 – 1993

Guðjón Baldvinsson

1993 – 1995

Konráð Adolphsson

1995 – 1997

Guðjón Baldvinsson

1997 – 2000

Gunnar St. Ólafsson

2000 – 2005

Ásta Davíðsdóttir

2005 – 2007

Guðrún Benediktsdóttir

2007 – 2015

Magnús Már Harðarson

2015 – 2017

Bryndís Emilsdótir

2017 – 2019

Björn Erlendsson

2019 – (núverandi)

Bára Sigurjónsdóttir

Lög Sálarrannsóknarfélags Íslands

1. grein

Félagið heitir Sálarrannsóknarfélag Íslands, skammstafað SRFÍ. Heimili þess er í Reykjavík.

2. grein

Tilgangur félagsins er að efla áhuga og virðingu almennings á andlegum málum, stuðla að mann- og hugrækt og standa að almennri fræðslu um andleg mál, með áherslu á kynningu á sálarrannsóknum nútímans.

3. grein

Til að vinna að þessum tilgangi hefur félagið aðstöðu og rekstur þar sem boðið er upp á miðlun, mann-, hug-, og sjálfsrækt, heilun, leiðbeiningu og fræðslu í formi funda, námskeiða, fyrirlestra og þjálfunar jafnt fyrir einstaklinga sem hópa. Félagið kappkostar að hafa á boðstólum bækur og tímarit, sem og hljóð- og myndefni, sem stuðlað geta að auknum áhuga og skilningi á andlegum málum. Til að auka virðingu og traust almennings á starfi félagsins mótar félagið og setur ákveðnar siða- og vinnureglur fyrir alla þá sem fyrir félagið starfa.

4. grein

Félagið er opið öllum og telst hver sá félagi sem greitt hefur félagsgjöld sín.

5. grein

Félagsfundir skulu haldnir þegar henta þykir og ástæður leyfa. Skylt er að boða til fundar ef 20 félagsmenn óska þess skriflega.

6. grein

Aðalfundur skal haldinn í maí mánuði ár hvert. Skal boða aðalfund bréflega eða með auglýsingu í dagblöðum í Reykjavík með minnst þriggja daga fyrirvara. Aðalfundur er lögmætur, ef löglega er til hans boðað og meirihluti félagsstjórnar sækir fundinn.

7. grein

Á aðalfundi skulu tekin fyrir þau mál, sem hér segir:

 1. Forseti eða félagsstjórn skýrir frá starfsemi félagsins á liðnu ári.
 2. Gjaldkeri leggur fram til samþykktar endurskoðaða reikninga félagsins fyrir liðið ár.
 3. Kosið skal í stjórn félagsins samkvæmt 9. gr.
 4.  Kosnir tveir endurskoðendur félagsins.
 5. Önnur mál sem kunna að verða borin upp.

Ekki getur kosning í félagsstjórn farið fram, nema reikningar félagsins hafi áður verið samþykktir.

8. grein

Reikningsár félagsins er almanaksárið. Félagsgjöld og áskriftargjald af riti félagsins, “Morgunn”, skulu ákveðin árlega á félagsfundi.

9. grein

Aðalfundur kýs félaginu stjórn og er hún skipuð fimm mönnum. Stjórnarmenn eru kosnir til tveggja ára í senn.

Aðalfundur kýs einnig fimm varamenn í stjórn og eru þeir og kosnir til tveggja ára í senn.

Heimilt er að endurkjósa menn í stjórn og varastjórn.

Allir félagsmenn eru kjörgengir í stjórn.

Aðalfundur kýs einnig tvo endurskoðendur til eins árs í senn.

10. grein

Félagsstjórn skiptir með sér störfum og kýs úr sínum hópi forseta, varaforseta, ritara og gjaldkera.

Stjórnarmenn sem starfa sem einstaklingar fyrir félagið eða tengjast þeim sem það gera, skulu ávallt víkja af fundi þegar fjallað er um starfssvið þeirra eða þess sem þeir tengjast.

11. grein

Breytingar á lögum félagsins má aðeins gera á aðalfundi, enda sé þess getið í fundarboði, ef tillögur um lagabreytingar liggja fyrir fundinum. Samþykki 2/3 hluta atkvæða fundarmanna þarf til þess að breytingar á lögum félagsins öðlist gildi.

Tillögur til lagabreytinga frá félagsmönnum skulu komnar í hendur stjórnarinnar eigi síðar en viku áður en aðalfundur er haldinn.

12. grein

Verði félaginu slitið, renna sjóðir þess og aðrar eignir til Háskóla Íslands til rannsókna í parasálfræði.

13. grein

Með lögum þessum eru úr gildi numin öll eldri lög félagsins.

Lög félagsins voru endurskoðuð á aðalfundum 1962, 1969, 1973 og 1995 og breytingar samþykktar.

Stjórn SRFÍ, kosin

á aðalfundi 2020

Stjórn SRFÍ:

 • Bára Sigurjónsdóttir, forseti
 • Árni Ingvarsson, varaforseti
 • Guðný Stefánsdóttir, meðstjórnandi
 • Hafdís Leifsdóttir, meðstjónandi
 • Sigurður Kristinsson, meðstjórnandi, skoðunarm.reikninga

Varamenn:

 • Berglind Hilmarsdóttir, varamaður 
 • Björn Erlendsson, varamaður 
 • Sigurbjörn Sigurðsson, varamaður 
 • Unnur Teits Haraldsdóttir, skoðunarm. reikninga